VVS projektering typhus

Uppdrag: Frestaby och Sandstugan
Beskrivning: Uppdraget bestod i att projektera VVS-systemen för ett typhus med en spegelvänd variant för massproduktion. Fokusområdet var rationell produktion.
Storlek: ca 100 småhus

pic1new160329_brf-s_ext_text_small 160621_brf_sandstugan_ext2_text