Räddningscentralen Lindvreten

Uppdrag: Räddningscentralen i Lindvreten
Beskrivning: Uppdraget bestod i att projektera VVS-systemen för tillbyggnad samt inkoppling av befintligt system mot nya värmepumpar.
Storlek: Tillbyggnad 1.200 kvm (befintlig 1.700 kvm)

rc-lindvreten