Ventilationsprojektering skola

Uppdrag: Kästa förskola & skola
Beskrivning: Uppdraget bestod i att projektera ventilationsanläggningen med variabla luftflöden åt luftbehandlingsentreprenören på totalentreprenad.
Storlek: 8.000 kvm

”Kästa skola, Flemingsberg. Huge bygger framtidens skola. Lagom till skolstart hösten 2015 står Kästa skola och förskola färdig i Flemingsberg, med plats för 500 barn. Byggnaden blir Sveriges största miljömärkta passivhusskola och ett riktigt skolexempel på både miljöhänsyn och goda pedagogiska förutsättningar.”

Bilderna visar översiktligt hela anläggningen samt storkök och gymnastik i detalj.
pic_kasta_skola_vy_mot_huvudentrenstor
kasta2hemsida ritningkastapic_kasta_skola_flygperspektiv_fran_sodersmall