Bjursätra

Uppdrag: Brf Bjursätra, kv Trycklåset.
Omfattning: Uppdraget bestod i att projektera rör och ventilation för nybyggnad av bostäder bestående av 76 lgh och garage beläget i Rågsved.
Övrigt: Projektet uppförs med prefabricerade byggelement och teknisk försörjning via elleverantör, fjärrvärme samt värmeåtervinning via
FTX-ventilation.
Fastigheten uppförs som en BRF-förening

gardsfasad-brf-bjursatra